ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

  • ที่อยู่

    164 หมู่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

  • เบอร์โทรศัพท์ 053-121209,053121168, FAX 053121173
  • Email cnr_1@ldd.go.th

ที่ตั้งของเรา