ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศหัวข้อ
31-01-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2566
13-12-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2565
19-07-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2565
26-04-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2565
26-04-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2565
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปี2564
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ปี2564
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปี2564
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี2564
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปี2563
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ปี2563
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปี2563
01-01-1970 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี2563