ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศหัวข้อ
01-01-1970 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง การเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน จังหวัดสกลนคร
02-01-2024 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2567
29-09-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2566
24-05-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2566
24-04-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2566
31-01-2023 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2566
13-12-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2565
19-07-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2565
26-04-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2565
26-04-2022 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2565
30-09-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปี2564
09-07-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ปี2564
23-04-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปี2564
06-01-2021 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี2564
30-09-2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปี2563
08-07-2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 ปี2563
02-04-2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปี2563
08-01-2020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี2563