ร้องเรียน-ร้องทุกข์


ข้อตกลง การร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

1.หากท่านต้องการร้องเรียน - ร้องทุกข์ ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูล ให้ครบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ e-Mail จะมีประโยชน์ สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานผลให้ท่านทราบต่อไป
2. หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส ท่านไม่ต้องระบุรายละเอียดของผู้แจ้ง หรือถ้าต้องการ ระบุก็สามารถทำได้
3. ข้อมูลของท่าน เราจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์  ปี
ชาย หญิง