สขร

วันที่ประกาศหัวข้อ
06-10-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลามคม 2563
11-09-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
09-08-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
01-07-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
01-07-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
09-06-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
07-05-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
08-04-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
09-03-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
09-03-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
06-03-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
06-03-2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562